Lek. dent. Magdalena Zamora-Błaszczak

+48 500 528 558 22 118 90 10

Pierwotne i wtórne leczenie kanałowe

Endodoncja

Pierwotne i wtórne leczenie kanałowe
Endodoncja.

Pierwotne leczenie kanałowe najczęściej jest konsekwencją
pierwotnego zapalenia miazgi (nerwów i naczyń w zębie) na skutek
długo postępującego procesu próchnicowego. Innymi wskazaniami
mogą być: uraz lub obumarcie miazgi (w wyniku nieprawidłowego
wypełnienia ubytku).

Leczenie endodontyczne trzeba przeprowadzić niezwłocznie,
ponieważ przewlekły stan zapalny może spowodować zmiany                  w obrazie struktury kości.

Obecnie leczenie kanałowe jest wykonywane w znieczuleniu
miejscowym, w osłonie koferdamu, kontroli radiologicznej                          oraz w powiększeniu mikroskopu zabiegowego Zeiss Extero

Wtórne leczenie kanałowe (re-endo) -
rewizja leczenia kanałowego

Jest to leczenie zęba „już” leczonego kanałowo. Powtórne leczenie kanałowe daje szanse            na zachowanie zęba. Wymaga powtórnego opracowania kanałów, usunięcia pozostawionej          w kanałach martwej miazgi, bakterii, zdezynfekowaniu systemu korzeniowego przy pomocy    lasera i narzędzi ultradźwiękowych, oraz szczelne wypełnienie kanałów przy pomocy termicznego systemu wypełnienia kanałów EndoOpthura.