Lek. dent. Magdalena Zamora-Błaszczak

+48 500 528 558 22 118 90 10

Protetyka

Protetyka

Protetyka

Jeżeli struktura zęba została częściowo lub całkowicie utracona,
albo ząb został całkowicie usunięty, nowoczesna protetyka
stomatologiczna może przywrócić naturalną funkcje i estetykę
narządu żucia.

Niepełne uzębienie niesie za sobą poważne konsekwencje                      dla zdrowia, codziennego funkcjonowania i samopoczucia pacjenta.

Dzięki dużej różnorodności uzupełnień protetycznych, utrata zęba
przestaje być problemem.

Korony i mosty

Do najczęściej wykorzystywanych uzupełnień protetycznych należą
korony i mosty.

Korona odbudowuje naturalną koronę zęba, która uległa
zniszczeniu. Jest osadzana na stałe, a jej kolor i kształt                            są indywidualnie dopasowywane do wyglądu pozostałych zębów.

Most protetyczny pozwala uzupełnić bardziej rozległe luki w łuku
zębowym. Jest osadzany na stałe na uprzednio oszlifowanych
zębach filarowych.

Ruchome protezy całkowite i częściowe – to uzupełnienia zalecane
dla pacjentów, którzy utracili większość lub wszystkie swoje
naturalne zęby. Protezy częściowe pozwalają uzupełnić brak kilku
zębów, protezy całkowite stosuje się u pacjentów nie posiadających
już własnych zębów.

Implanty

Implanty – mają na celu zastąpienie utraconych korzeni zębów.
Celem wszczepienia implantu jest biologiczne i trwałe zrośnięcie              go z kością pacjenta. Do kostnej części implantu dokręcana jest część
pośrednia, która stanowi filar do osadzenia korony lub mostu.

Licówki porcelanowe – są to cienkie porcelanowe płytki,                          które mocuje się na stałe do przedniej części zęba,                        najczęściej w odcinku przednim.

Wszystkie prace protetyczne i materiały do ich użycia                                  są indywidualnie dobierane i ustalane z pacjentem.